Tjanster

Tjänster

Alla tjänster med bara en kontakt!

Vi satsar på tryckprosessens kvalitet och arbetar yrkesmässigt. Här hittas lösningar till nästan alla behov kostnadseffektivt och tidsmässigt.

Vi befinner oss i Borgå, endast en halvtimme från närmaste hamn och flygterminal. Frakterna sköts smidigt till kunderna i hemlandet och runt världen.

Tack vare vårt breda nät av samarbetspartner kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar då det gäller trycksaker och krävande efterbehandling.

Painoyhtymä Oy:s specialområde är Coldset Offset rotationstryckarbete. I vårt bruk har vi också prepress, arktryck- och efterbehandlingstjänster. För att underlätta arbetet för våra kunder erbjuder vi grafisk planering och mångsidiga efterbehandlingar samt bilagelösningar.

Vi planerar tillsammans utgående från  ditt behov och diskuterar olika möjligheter.