Material

Material

Materialanvisningar

På denna sida hittas nödvändiga anvisningar för ett funktionellt tryckmaterials levererande. Om du behöver hjälp, tilläggsuppgifter eller möter problem kan du ta direkt kontakt med prepress-avdelningen 019 517 1735 eller material@painoyhtyma.fi 

Leverans av material

Vi rekommenderar att materialet levereras i PDF-form. Vårt produktionssytem grundas på PDF-dataöverföring.

Materialets överförning lyckas med FTP-kontakt. Till detta behövs vår FTP-adress, användarnamn samt lösenord, som ni får av er kontaktperson. Vid behov öppnas också en egen personlig materialmapp. Då materialet skickats är det bra att meddela om detta via t.ex. epost så att vi kan kontrollera materialet. Kunden eller repro godkänner sidorna, varefter de överförs vidare till tryckning. Ifall ni överför materialet via epost som bilaga får max storleken vara högst 50 Mt.

Ifall materialet sänds som öppet material är det ytterst viktigt att materialets bildlinkar och teckensnitt är bifogade samt att de är klanderfritt och försäkrat linkade.

Vid öppna filer önskar vi ombrytnings modellavdrag som kan sändas t.ex. per post till tryckeriet. Vi hjälper gärna med materialarbetet.

Bilderna

Vår tillverkningsteknik stöder högklassigt slutresultat och det är bra att observera att bilderna är tillräckligt upplösta och i CMYK-form.

Skärmån

Med sidarbete är det skäl att uppmärksamma behövliga skärmån. Skärmån behövs i materialet då något element i sidan (ex. bild eller färgbotten) går ut över tryckytan. I arktrycks arbeten måste man uppmärksamma skärmån som är 3mm och i rotations arbete 5mm. Med materialets skärmåns iakttagelser undviker man att överkanterna i de tryckfria områden syns i den slutliga produkten.

Färgernas definiering

Fyrfärgsarbete skall definieras som prosessfärger (CMYK). Då man  i materialtillverkning använder PMS-färger i fyrfärgstryckning måste man i ombrytningsprogrammet välja till prosessfärger. PMS- eller Pantone färgkarta är avsedd för enstaka tilläggsfärger eller sk. spotfärgers definiering.