Historik

Historik

1940 grundades Lovisa Nya Tryckeri, som senare fick namnet Painoyhtymä Oy.

I slutet av 50- talet grundade Olavi Aaltonen tillsammans med Kyösti Koski företaget Laakapaino Oy. Till en del av verksamhetens finansiering hördes tidningen Uudenmaan Sanomat. Laakapaino Oy är ett företag grundat i Borgå, som specialiserat sig på högklassigt tidningstryck i flerfärg.

På 60-talet behövde Laakapaino större maskinkapasitet för tidningstryck och år 1966 köptes Lovisa Nya tryckeri, som sedan fick namnet Painoyhtymä Oy. År 1964 är vi Finlands första tryckeri, som har en CSWO (cold-set Web Offset) maskin.

På 70-talet såldes Uudenmaan Sanomat till Uusimaa Oy och efter detta fortsatte Olavi Aaltonen med Laakapaino Oy i Borgå som ett skilt företag. Painoyhtymä fortsatte sin verksamhet i Lovisa. Redan på 70-talet var Painoyhtymä Oy ett internationellt företag och företagets exportandel var betydande.

2.4.1983 avled Painoyhtymä Oy:s grundare och verkställande direktör Kyösti Koski. Kyöstis son Kim Koski, som en beslutskraftig och modig 20-åring, beslöt sig att fortsätta i sin fars fotspår.

”Det var en lycka, att jag var så ung
och inte visste hur mycket arbete som väntade”,
säger Kim Koski leende, år 1983 då han och hans
mor bestämde sig för att föra företaget vidare.

1984 fungerade verksamheten på tre olika ställen. Samma år köptes en ny fastighet på Smedsvägen i Lovisa där all verksamhet samlades.

På 90-talet då Finland kom in i en djup recession ökade exporten kraftigt för Painoyhtymä Oy.  För att stöda tillväxten förnyades huvudtryckmaskinen till en som motsvarade förfrågan. En helt ny tryckmaskin köptes från Chicago och togs i produktion 1993. Efterfrågan växte, behovet ökade och maskinen utvidgades 1994. Eftersom våra kunder i Ryssland och de baltiska länderna ställde stora krav på förarbetet köptes ett företag från Helsingfors år 1994 som specialicerat sig på området. Fyrfärgstryckning blev en förutsättning år 1996, då byggdes tryckmaskinen om till en sk. tornmaskin.
För att stöda fortsatt snabb tillväxt och öka arktryckeri kapaciteten köptes Hufvudstadsbladets tryckeri i Lovisa år 1996.

På 00-talet sammanslogs det över hundra år gamla arktryckeriet  Östra Nylands Tryckeri Ab – Itä Uudenmaan Paino Oy med Painoyhtymä Oy. Av denna anledning kunde vi nu erbjuda mera omfattande trycktjänster. År 2005 slöts cirkeln då Laakapaino Oy:s verksamhet köptes av Painoyhtymä Oy, vilket ytterligare kompletterade utbudet.
Östra Nylands Tryckeri Ab – Itä Uudenmaan Paino Oy och Laakapaino Oy:s namn förekommer fortfarande som hjälpfirmanamn i marknadsföring och försäljning.
2006 överförde Painoyhtymä Oy sin verksamhet till Borgå på Industrivägen, där verksamheten fortsätter än idag. Samtidigt flyttade Laakapaino Oy in under samma tak.

”Specialisering och upprätthållande
av nätverk är viktiga verksamhetsåtgärder
inom den grafiska branschen. I synnerhet måste
exportföretag svara på valutornas och
marknadens nya utmaningar med stark
yrkesskicklighet och specialisering ”,
säger verkställande direktören Kim Koski.

Nutid – Företaget fortsätter som ett starkt familjeföretag och är stadigt med inom export och på den inhemska marknaden. Vi har aktivt följt med tiden och kan erbjuda våra kunder de tjänster som behövs.

Vi tror på det tryckta ordets kraft.