Foretaget


Ärade gäster på hemsidan!

Erfarenhet ger säkerhet och ni har funnit er väg till ett erfaret och kunnigt boktryckeris hemsidor.

Vi planerar och verkställer tryckarbeten av god kvalitet för olika behov, från visitkort till hårdpärmade böcker. Varje arbete utförs med yrkesskicklighet från början till slut, oberoende av arbetets volym och storlek.

Painoyhtymä Oy har starka värden, som syns i vårt dagliga arbetsutförande. Vi förstår kundens behov och vill tillsammans utveckla och verkställa den bästa lösningen. Vi är pålitliga och förtroendet är också vår verksamhets grundval! Det vi gör, gör vi för kundernas bästa.

Vi är kanske inte det största boktryckeriet, men tackvare våra pålitliga och punktliga tjänster och vår yrkeskunniga personal går våra långvariga kunder enda tillbaka till 70-talet.

Välkomna för att göra närmare bekantskap med oss!

 

Historik


Historik

1940 grundades Lovisa Nya Tryckeri, som senare fick namnet Painoyhtymä Oy.

I slutet av 50- talet grundade Olavi Aaltonen tillsammans med Kyösti Koski företaget Laakapaino Oy. Till en del av verksamhetens finansiering hördes tidningen Uudenmaan Sanomat. Laakapaino Oy är ett företag grundat i Borgå, som specialiserat sig på högklassigt tidningstryck i flerfärg.

På 60-talet behövde Laakapaino större maskinkapasitet för tidningstryck och år 1966 köptes Lovisa Nya tryckeri, som sedan fick namnet Painoyhtymä Oy. År 1964 är vi Finlands första tryckeri, som har en CSWO (cold-set Web Offset) maskin.

På 70-talet såldes Uudenmaan Sanomat till Uusimaa Oy och efter detta fortsatte Olavi Aaltonen med Laakapaino Oy i Borgå som ett skilt företag. Painoyhtymä fortsatte sin verksamhet i Lovisa. Redan på 70-talet var Painoyhtymä Oy ett internationellt företag och företagets exportandel var betydande.

2.4.1983 avled Painoyhtymä Oy:s grundare och verkställande direktör Kyösti Koski. Kyöstis son Kim Koski, som en beslutskraftig och modig 20-åring, beslöt sig att fortsätta i sin fars fotspår.

”Det var en lycka, att jag var så ung
och inte visste hur mycket arbete som väntade”,
säger Kim Koski leende, år 1983 då han och hans
mor bestämde sig för att föra företaget vidare.

1984 fungerade verksamheten på tre olika ställen. Samma år köptes en ny fastighet på Smedsvägen i Lovisa där all verksamhet samlades.

På 90-talet då Finland kom in i en djup recession ökade exporten kraftigt för Painoyhtymä Oy.  För att stöda tillväxten förnyades huvudtryckmaskinen till en som motsvarade förfrågan. En helt ny tryckmaskin köptes från Chicago och togs i produktion 1993. Efterfrågan växte, behovet ökade och maskinen utvidgades 1994. Eftersom våra kunder i Ryssland och de baltiska länderna ställde stora krav på förarbetet köptes ett företag från Helsingfors år 1994 som specialicerat sig på området. Fyrfärgstryckning blev en förutsättning år 1996, då byggdes tryckmaskinen om till en sk. tornmaskin.
För att stöda fortsatt snabb tillväxt och öka arktryckeri kapaciteten köptes Hufvudstadsbladets tryckeri i Lovisa år 1996.

På 00-talet sammanslogs det över hundra år gamla arktryckeriet  Östra Nylands Tryckeri Ab – Itä Uudenmaan Paino Oy med Painoyhtymä Oy. Av denna anledning kunde vi nu erbjuda mera omfattande trycktjänster. År 2005 slöts cirkeln då Laakapaino Oy:s verksamhet köptes av Painoyhtymä Oy, vilket ytterligare kompletterade utbudet.
Östra Nylands Tryckeri Ab – Itä Uudenmaan Paino Oy och Laakapaino Oy:s namn förekommer fortfarande som hjälpfirmanamn i marknadsföring och försäljning.
2006 överförde Painoyhtymä Oy sin verksamhet till Borgå på Industrivägen, där verksamheten fortsätter än idag. Samtidigt flyttade Laakapaino Oy in under samma tak.

”Specialisering och upprätthållande
av nätverk är viktiga verksamhetsåtgärder
inom den grafiska branschen. I synnerhet måste
exportföretag svara på valutornas och
marknadens nya utmaningar med stark
yrkesskicklighet och specialisering ”,
säger verkställande direktören Kim Koski.

Nutid – Företaget fortsätter som ett starkt familjeföretag och är stadigt med inom export och på den inhemska marknaden. Vi har aktivt följt med tiden och kan erbjuda våra kunder de tjänster som behövs.

Vi tror på det tryckta ordets kraft.

Tjanster


Tjänster

Alla tjänster med bara en kontakt!

Vi satsar på tryckprosessens kvalitet och arbetar yrkesmässigt. Här hittas lösningar till nästan alla behov kostnadseffektivt och tidsmässigt.

Vi befinner oss i Borgå, endast en halvtimme från närmaste hamn och flygterminal. Frakterna sköts smidigt till kunderna i hemlandet och runt världen.

Tack vare vårt breda nät av samarbetspartner kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar då det gäller trycksaker och krävande efterbehandling.

Painoyhtymä Oy:s specialområde är Coldset Offset rotationstryckarbete. I vårt bruk har vi också prepress, arktryck- och efterbehandlingstjänster. För att underlätta arbetet för våra kunder erbjuder vi grafisk planering och mångsidiga efterbehandlingar samt bilagelösningar.

Vi planerar tillsammans utgående från  ditt behov och diskuterar olika möjligheter.

Material


Material

Materialanvisningar

På denna sida hittas nödvändiga anvisningar för ett funktionellt tryckmaterials levererande. Om du behöver hjälp, tilläggsuppgifter eller möter problem kan du ta direkt kontakt med prepress-avdelningen 019 517 1735 eller material@painoyhtyma.fi 

Leverans av material

Vi rekommenderar att materialet levereras i PDF-form. Vårt produktionssytem grundas på PDF-dataöverföring.

Materialets överförning lyckas med FTP-kontakt. Till detta behövs vår FTP-adress, användarnamn samt lösenord, som ni får av er kontaktperson. Vid behov öppnas också en egen personlig materialmapp. Då materialet skickats är det bra att meddela om detta via t.ex. epost så att vi kan kontrollera materialet. Kunden eller repro godkänner sidorna, varefter de överförs vidare till tryckning. Ifall ni överför materialet via epost som bilaga får max storleken vara högst 50 Mt.

Ifall materialet sänds som öppet material är det ytterst viktigt att materialets bildlinkar och teckensnitt är bifogade samt att de är klanderfritt och försäkrat linkade.

Vid öppna filer önskar vi ombrytnings modellavdrag som kan sändas t.ex. per post till tryckeriet. Vi hjälper gärna med materialarbetet.

Bilderna

Vår tillverkningsteknik stöder högklassigt slutresultat och det är bra att observera att bilderna är tillräckligt upplösta och i CMYK-form.

Skärmån

Med sidarbete är det skäl att uppmärksamma behövliga skärmån. Skärmån behövs i materialet då något element i sidan (ex. bild eller färgbotten) går ut över tryckytan. I arktrycks arbeten måste man uppmärksamma skärmån som är 3mm och i rotations arbete 5mm. Med materialets skärmåns iakttagelser undviker man att överkanterna i de tryckfria områden syns i den slutliga produkten.

Färgernas definiering

Fyrfärgsarbete skall definieras som prosessfärger (CMYK). Då man  i materialtillverkning använder PMS-färger i fyrfärgstryckning måste man i ombrytningsprogrammet välja till prosessfärger. PMS- eller Pantone färgkarta är avsedd för enstaka tilläggsfärger eller sk. spotfärgers definiering.

Kontakt


Kontakt

Öppettider

Må–fre
Kontoret är öppet från 8.00–16.00
Vi betjänar er också under andra tider, överenskommet
+358 19 517 170

Industrivägen 21
06150 Borgå
FO-nummer: 0128997-7

Fakturering
laskutus@painoyhtyma.fi

Nätfakturering
Nätfaktureringsadress:
003701289977

Operatormärke:
Maventa (003721291126)

Personal


Kim Koski
Verkställande direktör
+358 40 0525 900
kim.koski@painoyhtyma.fi


Ida Blom-Malmsten
+358 40 846 6446
ida.blom@painoyhtyma.fi


Carola Nyström
+358 40 542 6417
carola.nystrom@painoyhtyma.fi


Teta Mannonen
PrePress

+358 19 517 1735
material@painoyhtyma.fi

Offert


Kontakta oss

Genom att fylla i nedanstående blankett hjälper du oss att finna rätta lösningar för dina trycksaker.

Lämna oss dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.