Painoyhtymä Oy har beviljats certifikatet Suomen Vahvimmat 2011

Painoyhtymä Oy har av Suomen Asiakastieto beviljats en hög Rating Alfa -klassificering. Detta certifikat kallat Suomen Vahvimmat 2011 beviljas endast åt 10 procent av de finska företagen, på basen av ekonomiska bakgrundsfakta och kreditvärdighet.
Certifikatet är ett tecken på att företaget är en pålitlig samarbetspartner och arbetsgivare.