Painoyhtymä


Företaget
Painoyhtymä Oy
Laakapaino
ÖN:s Tryckeri
Kvalitet och MiljöLaakapaino

Tryckeriet Laakapaino Oy grundades år 1953. Företaget har specialiserat sig på tryck av flerfärgstidningar på papper av hög kvalitet.

På hösten 2005 sålde företaget sin affärsverksamhet åt Painoyhtymä Oy och kompletterar serviceutbudet med heat-set offsetrotations- och arktryck, samt med flere olika efterbehandlingstjänster.

Painoyhtymä Oy har nu koncentrerat verksamheten till Laakapainos utrymmen i Borgå. Namnet Laakapaino förekommer fortsättningsvis som bifirmanamn i marknadsföringen.