Painoyhtymä


Företaget
Painoyhtymä Oy
Laakapaino
ÖN:s Tryckeri
Kvalitet och MiljöKvalitet och Miljö

Som kund står du alltid i centrum för vår omsorg. Men vi tar också lika stort ansvar för miljön. Utgångspunkten i vårt miljöarbete är att i vår verksamhet åstadkomma minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vi följer alltid aktuell miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav på vår verksamhet.

Vårt arbetsflöde och vår produktion följer i sitt dagliga arbete de ISO 9001 kvalitets- och ISO 14001-miljöskolningar som vår personal genomgått.

Vår prepressframställning stöder ett digitalt arbetsflöde, och vi arbetar i helt filmfri miljö. Utprintningen av kundens originalmaterial sker direkt på tryckplåt enligt CtP(Computer to Plate) -arbetsflödet.

Vi strävar efter att använda miljövänliga produkter och tjänster, och vi stöder återanvändning i de material som används. Vi arbetar också kontinuerligt för att reducera mängden pappersmakulatur.