Painoyhtymä


Företaget
Painoyhtymä Oy
Laakapaino
ÖN:s Tryckeri
Kvalitet och Miljö
Östra Nylands Tryckeri - Itä-Uudenmaan Paino

Företaget Östra Nylands Tryckeri Ab - Itä-Uudenmaan Paino Oy:s historia går långt tillbaka i tiden. Det grundades redan år 1899.

År 2003 fusionerades företaget med Painoyhtymä Oy, och flyttades till samma utrymmen. Namnet är numera bifirmanamn till Painoyhtymä Oy, och förekommer således fortfarande i marknadsföringen och försäljningen.

Östra Nylands Tryckeri - Itä-Uudenmaan Painos huvudprodukter är arktryckta trycksaker, allt från reklamtryckprodukter och planscher till böcker. Tillsammans med Painoyhtymäs rotationstryck kan vi nu erbjuda våra kunder också större tryckhelheter.