Painoyhtymä


Företaget
Painoyhtymä Oy
Laakapaino
ÖN:s Tryckeri
Kvalitet och Miljö
Painoyhtymä Oy

Painoyhtymä Oy grundades år 1940. År 1966 övergick företaget i släkten Koskis ägo, och sedan dess har vi som familjeföretag utvecklat vår verksamhet till att motsvara dagens utmaningar. I dag sysselsätter vi 50 yrkeskunninga personer. Vår organisation är lätt och flexibel och vi kan effektivt och pålitligt ansvara för arbetsbeställningar från början till slut.

Painoyhtymä Oy:s specialområde har traditionellt varit cold-set offsetrotationstryck. År 2003 fusionerades ett anrikt, över 100-årigt arktryckeri i Lovisa, Östra Nylands Tryckeri Ab - Itä-Uudenmaan Paino Oy, med Painoyhtymä Oy. På hösten 2005 expanderade företaget ytterligare genom att köpa det i Borgå belägna tryckeriet Laakapaino Oy:s affärsverksamhet. I och med detta företagsköp har vi ytterligare kunnat bredda vårt serviceutbud med bl.a. heat-set offsetrotationstryck och flere efterbehandlingsmöjligheter. Namnen Östra Nylands Tryckeri - Itä-Uudenmaan Paino samt Laakapaino tjänar som Painoyhtymäs bifirmanamn.

Verksamheten har nu koncentrerats till Laakapainos utrymmen i Borgå. Tack vare detta kan vi nu erbjuda våra kunder en heltäckande tryckningsservice, allt från reklamtryckprodukter till tjocka kataloghelheter, under ett och samma tak. Också leveranserna sköts smidigt både inrikes och utomlands.