Painoyhtymä


Offertförfrågan


OFFERTFÖRFRÅGAN

När du gör oss en offertförfrågan så berätta följande saker:

- trycksakens slutliga format och omfång (sidmängd o.dyl.)
- färgsättning
- vilket papper skall användas
- upplagan
- i vilken form originalmaterialet kommer till tryckeriet
- önskemål gällande avdrag
- önskade efterbehandlingar: falsning, bindning, stansning, lackning, 
   packningsönskemål osv.
- leveransuppgifter: vart skall den färdiga produkten levereras, eventuell postning o.dyl.
- tidtabell

Du kan sända offertförfrågan per e-mail eller fax, men du kan också ringa våra kontaktpersoner. Vi ger vår offert så snabbt som möjligt.