Painoyhtymä


Material
Överföring
Nedladdningscenter


MATERIAL

I följande har vi sammanställt grunderna för framställning och överlämnande av original-material. Med detta vill vi säkra arbetsflödet och att originalmaterialet utgör en så bra bas som möjligt för den slutliga produkten. En smidig material- och filbehandling garanterar ett gott slutresultat och möjliggör planerade tidtabeller.

Materialanvisningar
Vårt arbetsflöde gynnas av att materialet levereras i elektronisk form. Vi rekommenderar att materialet levereras i slutet format, i PDF- eller PostScript -format, som utprintningsfärdigt material. Det mest använda formatet idag är PDF. Distillerinställningarna för ark- och rotationstryck kan laddas ner från vårt Nedladdningscenter. Om materialet levereras som öppet dokument är det speciellt viktigt att bildlänkarna fungerar och att fonterna är inkluderade. Ombrytningsavdragen kan sändas till tryckeriet per post.

Vi står gärna till tjänst om ni behöver hjälp med materialframställningen.

Våra program
Vårt arbetsflöde stöder de flesta programmen på marknaden. I vår prepress -maskinpark har vi installerat bl.a. följande:

Mac: Adobe Acrobat, -Indesign, -Photoshop, -Illustrator, -Pagemaker samt QuarkXPress och Freehand
PC: Adobe Acrobat, -Indesign, -Photoshop, -Illustrator, -Pagemaker samt CorelDraw, QuarkXPress och Freehand.

Ifall det program som använts ej finns med på ovannämnda listor, eller om ni är osäker på versionen, vänligen kontrollera detta i samband med materialöverlåtningen.

Bilder
Vår tillverkningsteknik stöder ett högklassigt slutresultat och det är viktigt att se till att bilderna har tillräckligt hög upplösning. I högupplösningsbilder bör den vara två gånger större än den rastertäthet som används i tryckningen, 300 dpi för ark- och heat-set-rotationstryck och 200 dpi för cold-set-rotationstryck. Vid ark- och heat-set-rotationstryck är linjetätheten 150 lpi (60 l/cm) och vid cold-set-rotationstryck 100 lpi (40 l/cm). Se upp med alltför stora förminskningar och förstoringar.

Vi rekommenderar att bilderna lagras i TIFF- eller EPS-format samt att fyrfärgsbilderna är färdigt CMYK-bestämda. I övriga fall kontakta tryckeriet.

För att uppnå tillräcklig linjeskärpa är minimiresolutionen för scannade streckbilder (lineart) 600 dpi. Riktvärdena för bildens totala färgmängd är för ark- och heat-set-rotationstryck 340 %, och för cold-set-rotationstryck 240 %.

Bildprofiler
I material för ark- och heat-set-rotationstryck rekommenderar vi följande fyrfärgsprofiler; Euroscale V2 coated för bestruket papper och Euroscale V2 uncoated för obestruket papper. Dessa ingår som standard i bl.a. Photoshop-programmen.
Som cold-set-rotationstryckets fyrfärgsprofil rekommenderar vi att ni använder profilen Painoyhtyma Rotaatio 2003, som vi skapat i samband med vår maskinprofilering. Denna fil kan kopieras från vårt Nedladdningscenter. Färginställningar till Photoshopen både för ark- och rotationstryck fås också från vårt Nedladdningscenter. Vi ger er gärna råd gällande ibruktagandet av profilerna och färginställningarna.

Fonter
Om materialet levereras som öppna dokument är det viktigt att de använda fonterna är inkluderade. Fonterna bör vara i Type1 -form. Om det i materialet använts Truetype fonter är det viktigt att informera separat om detta. Texten får ej t.ex. göras fetare eller kursiveras med hjälp av programmet, utan man bör använda äkta snitt (t.ex. fet Helvetica = Helvetica Bold och kursiverad Helvetica = Helvetica Oblique).

Skärsmån
I sidframställningen är det skäl att beakta skärsmån. Den behövs då något element på sidan (t.ex. en bild eller färgbotten) är i kanten av tryckytan. I arkjobb är skärsmånen 3 mm och i rotationsjobb 5 mm. Genom att beakta skärsmånen undviker man fula vita kanter i den slutliga renskurna produkten.

Färgbestämningen
Fyrfärgsarbeten bör bestämmas som processfärger (CMYK). Obs ! Om det i materialframställningen används PMS-färger bör man i ombrytningsprogrammet välja dessa som Processfärger.
Pantone, d.v.s. PMS-färgkartan är avsedd för bestämning av enskilda tilläggsfärger, så kallade spotfärger