Painoyhtymä


Tjänster
Prepress
Heat-set (HSWO)
Cold-set (CSWO)
Arktryck
Efterbehandling


TJÄNSTER

Alla tjänster från ett och samma ställe !

Nu behöver man inte längre kontakta många olika ställen då man behöver hjälp med planering, prepress, tryckning, efterbehandling och logistik. Från oss får man all service med en och samma kontakt. Vi ger gärna råd gällande originalmaterial, val av papper och tryckmetod, efterbehandlingsfrågor osv.
Och naturligtvis också på svenska.
Med gemensam planering når vi smidigt ett högklassigt och önskat slutresultat.