Painoyhtymä


Företaget
Painoyhtymä Oy
Laakapaino
ÖN:s Tryckeri
Kvalitet och Miljö

 


Kim Koski

Ärade besökare av våra hemsidor!

Ni har funnit er väg till ett erfaret och känt tryckeris hemsidor. Här finner ni information om vårt företag och våra tjänster, samt också något om dagens krav gällande originalmaterialen. När ni behöver trycksaker, det må då vara små arkjobb såsom reklamtryckprodukter och broschyrer, eller stora tidnings- eller kataloghelheter, eller något däremellan, kontakta då oss och låt oss visa vad vi kan. Vårt tryckeri ligger i Borgå, ca en halv timmes körväg från Helsingfors österut.
Folk har anklagat oss för att vara betjänande, pålitliga och kunnande, och man har också prisat vår kostnadsnivå. Detta får vi antagligen lära oss att leva med. Vi vilar dock inte på våra lagrar, utan vår framtidsvision baserar sig på en ständig utveckling och anpassning av den senaste tekniken. Vår utgångspunkt är att erbjuda kvalitativa trycksaker tillsammans med god service.

Välkomna att stifta närmare bekantskap med oss !

Kim Koski, vd

AKTUELLT


Painoyhtymä Oy har beviljats certifikatet Suomen Vahvimmat 2011
Painoyhtymäs verksamhet koncentreras till Borgå
Painoyhtymä har slutit avtal med PYR
Hansel valde Painoyhtymä till leverantör av helhetstryckservice