Painoyhtymä


Aineisto
Toimittaminen
LataamoAINEISTO

Olemme seuraavassa koonneet julkaisuvalmistuksen aineistoluovutuksen ja tiedosto-valmistuksen perustoja huomioitavaksenne. Tällä haluamme varmistaa työnkulun toimivuuden sekä samalla pohjustaa valmistusaineistonne valmistettavaa lopputulosta vastaavaksi.
Sujuva aineisto- ja tiedostotyöskentely takaa haluamanne lopputuloksen ja mahdollistaa suunnitellut aikataulut.

Aineisto-ohjeet
Työnkulkumme suosii sähköisen aineiston toimitusta. Suosittelemme aineiston toimittamista suljetussa muodossa, PDF- tai PostScript-muodossa, tulostusvalmiina aineistona. Yleisimmin tänä päivänä käytetään PDF:ää. Tiedostoluonnin Distiller-asetukset arkkipainoa ja rotaatiota varten ovat noudettavissa kotisivumme Lataamosta.
Jos aineistonne kuitenkin toimitetaan avoimena tiedostona on erityisen tärkeää että tiedostokohtaiset kuvalinkit ja fontit ovat liitettyinä ja että näiden moitteeton linkitys on varmistettu.
Toivomme avoimien tiedostojen osalta taittomallivedoksia jotka voi lähettää esim. postitse painoon. Avustamme mielellämme aineistotyöskentelyssänne. Mahdollisissa lisätiedusteluissa ottakaa yhteyttä.

Ohjelmamme
Työnkulkumme tukee useimpia markkinoilla olevia ohjelmia. Painamista ennakoivan valmistuksen laitteistollemme on asennettuna mm. seuraavat ohjelmat:

PC: Adobe Acrobat, -InDesign, -Photoshop, -Illustrator, -Pagemaker sekä CorelDraw, QuarkXPress ja Freehand -ohjelmistot.
Mac: Adobe Acrobat, -InDesign, -Photoshop, -Illustrator, -Pagemaker sekä QuarkXPress ja Freehand-ohjelmistot.

Mikäli aineisto-ohjelmistosi ei löydy listasta tai ohjelmistoversio on epävarma pyydämme varmistamaan aineistoperustan yhteydenoton myötä.

Kuvat
Valmistustekniikkamme tukee korkealaatuista lopputulosta ja on hyvä huomioida että kuvilla on riittävä resoluutio. "High res"-kuvissa resoluution on syytä olla kaksinkertainen painamisessa käytettävään rasteritiheyteen verrattuna. Arkkipaino- sekä heat-set-rotaatiopainatuksessa kuvaresoluutiona 300 dpi ja cold-set-rotaatiopainatuksessa 200 dpi.
Arkkipaino- sekä heat-set-rotaatiopainatuksessa käyttämämme linjatiheys on 150 lpi (60 l/cm) ja cold-set-rotaatiopainatuksessa 100 lpi (40 l/cm). Painettuun lopputulokseen vaikuttaa suoraan suuret kuvasuurennokset tai -pienennykset. Näiden käyttöä on syytä varoa.

Suosittelemme kuvatallennuksia TIFF- tai EPS-muodossa sekä että nelivärikuvat ovat valmiina CMYK-määritteillä. Mikäli tiedostotyöskentelyssä on käytössänne jokin muu perusta pyydämme ottamaan yhteyttä.
Pyydämme myös huomioimaan että riittävän viivaterävyyden saavuttamiseksi on skannattujen viivakuvien (lineart) minimiresoluutio syytä olla 600 dpi.
Kuvien kokonaisvärimäärien ohjeisarvoina suosittelemme arkkipainon sekä heat-set-rotaation osalta 340 % ja cold-set-rotaation osalta 240 %.

Kuvaprofiilit
Arkkipaino- sekä heat-set-töissä suosittelemme seuraavia neliväriprofiileja: Euroscale V2 coated profiilia päällystetyn paperin sekä Euroscale V2 uncoated profiilia päällystämättö-män painopaperin osalta. Mainitut väriprofiilit ovat vakiona mm. Photoshop-ohjelmissa.
Cold-set-rotaation neliväriprofiilina suosittelemme käyttämään koneprofiloinnin myötä luomaamme Painoyhtyma Rotaatio 2003-profiilin määritteitä. Tiedosto on noudettavissa Lataamosta.

Väriasetukset Photoshop-ohjelmistoon arkkipaino- ja heat-set- sekä cold-set rotaatio-koneille löytyvät myös Lataamosta. Profiilien ja väriasetuksien käyttöönotossa avustamme mielellämme.

Fontit
Aineistoperustan toimivuuden varmistamiseksi tulee avoimien tiedostojen mukana aina toimittaa niissä käytetyt fontit. Fontit on syytä olla Type1 muodossa. Jos aineistovalmis-tuksessa on käytetty Truetype fontteja on tästä mainittava erikseen.

Aineistotyöskentelyssä ei tekstiä saa esim. lihavoida tai kursivoida ohjelmallisesti vaan on syytä aina käyttää aitoja leikkauksia (esim. Helvetica lihavoitu = Helvetica Bold ja Helvetica kursivoitu = Helvetica Oblique).

Leikkuuvarat
Sivutyöskentelyssä on syytä huomioida tarvittavat leikkuuvarat. Leikkuuvarat tarvitaan aineistossa kun sivun jokin elementti (esim. kuva tai väripohja) on painopinnan reunassa ja on huomioitu ns. leikkaukseen. Arkkipainotyössä huomioitava leikkuuvara on 3 mm ja rotaatiotöissä 5 mm. Aineistossa leikkuuvarojen huomioimisen myötä vältetään lopulli-sessa tuotteessa reunojen yli näkyvät painamattomat alueet.

Värien määrittely
Nelivärityö on määriteltävä prosessiväreiksi (CMYK). Kun aineistovalmistuksessa käytetään PMS-värejä neliväritöissä on taitto-ohjelmassa valittava nämä prosessiväreiksi.
PMS- eli Pantone värikartta on tarkoitettu yksittäisten lisävärien, eli ns. spottivärien, määrittelyyn.