Painoyhtymä


Yritys
Painoyhtymä Oy
Laakapaino
I-U Paino
Laatu ja Ympäristö

Östra Nylands Tryckeri - Itä-Uudenmaan Paino

Östra Nylands Tryckeri Ab - Itä-Uudenmaan Paino Oy:n historia ulottuu kauas. Yritys perustettiin jo vuonna 1899.

Vuonna 2003 yritys sulautettiin Painoyhtymä Oy:hyn, täydentäen yrityksen tarjoamaa painatuspalveluvalikoimaa.

Yritys siirtyi Painoyhtymän tiloihin ja nimestä tuli aputoiminimi, mikä tarkoittaa että yrityksen nimi edelleen esiintyy markkinoinnissa ja myynnissä.

Östra Nylands Tryckeri - Itä-Uudenmaan Painon pääartikkeleita ovat arkkipainotuotteet, aina mainospainotuotteista ja julisteista lehtiin ja kirjoihin. Yhdessä rotaatiopainon kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita isompiakin kokonaisuuksia.